Wensmoeder bij draagmoederschap kan binnen 1 jaar adopteren

Op grond van de wet is vereist dat de wensmoeder het kind samen met de vader gedurende tenminste een jaar moet hebben verzorgd en opgevoed. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 7 oktober 2016 geoordeeld dat deze wettelijke verzorgingstermijn van 1 jaar ook in situaties van laagtechnologisch draagmoederschap onverenigbaar is. Deze is onverenigbaar met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op grond waarvan de rechtbank de verzorgingstermijn van 1 jaar buiten beschouwing laat. De wensmoeder kan het kind al na 5 maanden adopteren.

Uitspraak 7 oktober 2016

Zie ook mijn artikel: Nieuw: wensmoeder bij draagmoederschap gelijkgesteld met meemoeder

Annelieke Bouma
abouma@vbbradvocaten.nl