Samenlevers

Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dat heeft wellicht grotere gevolgen dan u denkt. Bekijk wat de gevolgen zijn voor samenlevers bij scheiden.

Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, bepaalt de inhoud daarvan voor een belangrijk deel uw rechten en plichten. Heeft u geen samenlevingsovereenkomst? Dan kunnen er ook in die situatie omstandigheden zijn waaraan de wet gevolgen verbindt.

Vrijblijvend contact opnemen

Afspraken voor samenlevers bij scheiding

Indien u samen kinderen heeft, zult u over hen afspraken moeten maken, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg en de kosten. Daarnaast heeft u mogelijk gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden, zoals een woning. Mogelijk heeft u meer in de woning geïnvesteerd dan uw partner of andersom. In dat geval rest de vraag of u hiervoor een vergoeding krijgt, en zo ja, hoe hoog die vergoeding is.

De rechtspraak trekt in het algemeen een scherpe grens tussen situaties waarin mensen getrouwd zijn en situaties waarin mensen hebben samengewoond. Dit zorgt soms voor complexe situaties. Een scherp advies helpt onnodige schade te voorkomen en uw positie te versterken. Bij Willemspark Advocaten bent u hiervoor aan het juiste adres.

Neem gerust contact met ons op voor een gesprek.

Contact opnemen