Geen testament

Indien u tijdens het leven geen testament opstelt gelden de wettelijke bepalingen ten aanzien van uw nalatenschap bij overlijden. Het erfrecht bepaalt dan wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.

De wet kent vier groepen erfgenamen:

  1. Partner (enkel zijnde echtgenoot of geregistreerd partner), kinderen en hun afstammelingen;
  2. Ouders, broers, zussen en hun afstammelingen;
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten;
  4. Overgrootouders en hun afstammelingen.

Vrijblijvend contact opnemen

Geldvordering opeisen bij geen testament

Wanneer de overledene een partner en kinderen achter laat geldt de wettelijke verdeling. De erfdelen zijn dan in principe gelijk, maar de partner krijgt de gehele nalatenschap en mag deze ook opmaken. De kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende, welke zij pas kunnen opeisen in de volgende situaties:

  • Bij overlijden van de langstlevende;
  • Als de langstlevende failliet gaat;
  • Als de langstlevende in de schuldsanering terechtkomt.

In principe stellen de erfgenamen de omvang van de nalatenschap samen vast, en verdelen de nalatenschap – indien van toepassing – ook samen. De erfgenamen kunnen er voor kiezen een of meerdere personen hier een boedelvolmacht voor te geven. In de verklaring daartoe staat aan wie de boedelvolmacht is verleend, en wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen.

Bent u erfgenaam in een nalatenschap waarbij er geen testament is, of heeft u andere vragen inzake het erfrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend contact opnemen