Lesbisch ouderschap

De moeder die het kind draagt (ook wel geboortemoeder genoemd) is volgens de Nederlandse wet automatisch de juridische moeder. Ook heeft de moeder die het kind draagt volgens de Nederlandse wet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. We geven u graag informatie over lesbisch ouderschap.

Sinds 1 april 2014 zijn er verschillende mogelijkheden voor de vrouwelijke partner van de geboortemoeder (ook wel de duomoeder genoemd) om, net als de geboortemoeder, de juridische ouder te worden.

Vrijblijvend contact opnemen

Ouderschapsverklaring

De duomoeder kan automatisch moeder van het kind worden, als ze getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder en er gebruik is gemaakt van een onbekende donor via een Nederlandse kliniek (de persoonsidentificerende gegevens van de donor zijn dus geregistreerd). Bij de geboorteaangifte moet de duomoeder dan een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (een zogenaamde Ouderschapsverklaring) laten zien. De duomoeder heeft ook gezag.

Erkennen

De duomoeder kan het kind erkennen. Het is in Nederland mogelijk om de ongeboren vrucht te erkennen. De duomoeder gaat dan samen met de geboortemoeder naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De geboortemoeder moet namelijk toestemming geven voor de erkenning. Daar kan ook worden aangegeven welke achternaam het kind krijgt. Als de erkenning voor de geboorte heeft plaatsgevonden, is de duomoeder al direct vanaf de geboorte juridisch ouder van het kind. Door de erkenning krijgt de duomoeder ook het gezag.

Vrijblijvend contact opnemen

Adoptie

De duomoeder kan het kind adopteren, de zogenaamde duomoederadoptie. Voor de adoptie moet door een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Als dit verzoekschrift wordt ingediend tijdens de zwangerschap, heeft de adoptie uiteindelijk terugwerkende kracht tot de geboorte. Achteraf zijn beide moeders dus al vanaf de geboorte de juridische ouders met gezag. Overigens heeft de duomoeder al direct bij de geboorte het gezag, als zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder.

Vrijblijvend contact opnemen

Wilt u meer weten over lesbisch ouderschap?

Neem contact op voor meer informatie

Ouderschap door erkenning of adoptie

Indien de moeders niet met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben of als de moeders gebruik hebben gemaakt van een bekende donor, dan zal een keuze gemaakt moeten worden tussen erkenning of adoptie.

Het voordeel van erkenning is dat de moeders al direct bij de geboorte de juridische moeders van het kind zijn en zij direct samen het gezag hebben. Daarnaast is erkenning gratis.

Adoptie heeft een aantal voordelen boven erkenning:

  • Adoptie heeft hoogstwaarschijnlijk een betere acceptatie in het buitenland; dat is ook van belang als je volwassen kind later in het buitenland gaat wonen of studeren.
  • De donor spreekt zich in de adoptieprocedure meteen uit en kan dus niet, zoals bij de erkenning, later nog bezwaar maken tegen de erkenning en daarmee tegen het ouderschap van de duomoeder.
  • Het kind kan een erkenning later eenvoudig ongedaan maken, de duomoeder is dan moeder-af. Bij de adoptie kan dat alleen op speciale zware gronden.

Ook het moederschap dat van rechtswege ontstaat zou tot problemen kunnen leiden in het buitenland. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zou u ervoor kunnen kiezen om geen verklaring van de Stichting Donorregistratie op te vragen. Om moeder te worden, zou u dan kunnen adopteren (adoptie is niet mogelijk als er al twee ouders zijn).

Let op: als u met een ouderschapsverklaring moeder bent geworden of het kind heeft erkend, kan u het kind later niet alsnog adopteren. U zou eventueel nog wel met de hulp van een advocaat bij de rechtbank een verklaring voor recht kunnen vragen dat de duomoeder de juridische ouder met gezag is.

Voor een uitgebreid advies over uw situatie kunt u terecht bij Annelieke Bouma.

Vrijblijvend contact opnemen