Naamswijziging

Wilt u uw voornaam of achternaam wijzigen en wilt u weten of hiervoor mogelijkheden zijn? Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor. 

Een naam mag niet zomaar veranderd worden. Om een voornaam te veranderen, moet er een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend te worden. Het ministerie van Justitie beslist over de wijziging van een achternaam (ook wel geslachtsnaam genoemd). 

Vrijblijvend contact opnemen

Voornaamswijziging

U kunt uw voornaam wijzigen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een verzoekschrift hefet u de bijstand van een advocaat nodig.

Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen. U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen, als:

 • bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand een onjuiste naam is opgegeven;
 • uw voornaam niet meer passend is, omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
 • u uw voornaam lelijk vindt.

De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.

Vrijblijvend contact opnemen

Achternaamswijziging

Voor een wijziging van de achternaam gelden verschillende voorwaarden. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de wijziging van een achternaam voor een minderjarige en de achternaamswijziging voor een meerderjarige.

De achternaam van een minderjarige kan gewijzigd worden:

 • in de naam van een ouder of verzorger;
 • in die van de andere kinderen in het gezin.

Om de naam van het kind te wijzigen in de naam van de ouder wiens naam het kind niet heeft, dient deze ouder (als het kind 12 jaar of jonger is) het kind direct voorafgaand aan het verzoek aaneensluitend 5 jaar te hebben verzorgd. Als het kind 12 jaar of ouder is geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar. Daarnaast dient het kind die 12 jaar of ouder is met de naamswijziging in te stemmen. De wil van het kind is doorslaggevend als de ouders van mening verschillen.

Vrijblijvend contact opnemen

Redenen voor naamswijziging

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een meerderjarige zijn of haar achternaam wil veranderen, bijvoorbeeld:

 • wijziging in de achternaam van de ouder of verzorger;
 • een naamswijziging die heeft plaatsgehad tijdens de minderjarigheid ongedaan maken;
 • herzien van de naamskeuze van de ouders;
 • terugkrijgen oorspronkelijke achternaam na echtscheiding;
 • wijziging van achternaam omdat deze bijvoorbeeld niet-Nederlands is en moeilijk uit te spreken;
 • wijziging van achternaam omdat het ongepast of bespottelijk is;
 • wijziging van achternaam omdat deze zeer veel voorkomt;
 • toevoeging van een achternaam van voorouders;
 • toevoegen achternaam omdat deze met uitsterven wordt bedreigd.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor

Vrijblijvend contact opnemen