Adoptie

Wilt u een Nederlands kind adopteren en wilt u weten wat u daarvoor moet doen? Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor voor meer informatie over adoptie.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een adoptie moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de adoptie moet in het belang van het kind zijn;
  • het kind heeft niets meer te verwachten van zijn of haar oorspronkelijke ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen;
  • de adoptieouders mogen niet de grootouders van het kind zijn;
  • adoptanten moeten ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Er geldt geen maximum leeftijdsverschil;
  • geen van de juridische ouders spreekt het adoptieverzoek tegen;
  • het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Is het kind nog geen 12 jaar, dan telt ook zijn mening. Het kind moet dan wel op een leeftijd zijn dat het goed zijn mening kan geven en kan beseffen wat de gevolgen zijn.

Neem gerust contact op

Wilt u meer informatie over adoptie?

Neem contact op voor meer informatie

Overige voorwaarden bij adopteren

Naast bovengenoemde voorwaarden dient de persoon die het kind wenst te adopteren het kind tenminste een jaar te hebben verzorgd en opgevoed. Als het verzoek door twee personen samen wordt gedaan, moeten zij daarnaast tenminste drie jaar hebben samengeleefd op hetzelfde adres.

Voor een uitgebreid advies over adoptie kunt u terecht bij Willemspark Advocaten. Annelieke Bouma heeft jarenlange ervaring op het gebied van adoptie van een Nederlands kind

Contact opnemen