Verwerpen

Een erfgenaam kan er voor kiezen de nalatenschap te weigeren. In dat geval verwerpt de erfgenaam de nalatenschap. De erfgenaam moet daartoe een verklaring afleggen bij (de griffie van) de rechtbank. De rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater is bevoegd. Wij geven u graag meer informatie over het verwerpen van een nalatenschap.

Wanneer een nalatenschap is verworpen ontvangt de erfgenaam geen bezittingen van de erflater en hij of zij wordt niet bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken. Tevens is de erfgenaam niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Indien de erfgenaam minderjarige kinderen heeft kunnen zij erfgenaam worden. Indien dat niet wenselijk is, moet de gezaghebbende ouder de nalatenschap ook voor de minderjarige kinderen verwerpen. De kantonrechter moet daar toestemming voor geven.

Indien u vragen heeft over het wel of niet aanvaarden, dan wel verwerpen van een nalatenschap en alles wat daarmee te maken heeft, mag u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee. De advocaten van Willemspark Advocaten hebben veel ervaring met betrekking tot het verwerpen van een nalatenschap. Voor inhoudelijk en deskundig advies bent u dus op het juiste adres. Willemspark Advocaten is het advocatenkantoor van Amsterdam en omgeving.

Vrijblijvend contact opnemen