Alimentatie

Wilt u weten of u recht heeft op alimentatie of hoeveel alimentatie u moet betalen? Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.
De wet maakt onderscheid tussen twee bijdragen: die ten behoeve van de kinderen (kinderalimentatie) en die ten behoeve van de gewezen echtgenoot (partneralimentatie).

Vrijblijvend contact

Meer informatie over alimentatie?

Neem gerust contact op

Kinderalimentatie

De wet bepaalt dat minderjarige kinderen per definitie behoeftig zijn. Dit betekent dat de (stief)ouders verplicht zijn om in het levensonderhoud van het minderjarige kind te voorzien. Indien de relatie tussen de ouders wordt verbroken, is de ouder waar het kind niet staat ingeschreven in principe verplicht om de andere ouder kinderalimentatie te betalen. Van de kinderalimentatie zullen in elk geval de ‘verblijfsoverstijgende kosten’ (zoals schoolgeld, contributie voor sport, kleding en dergelijke) van het kind moeten worden voldaan. Relevant voor de hoogte van de kinderalimentatie is de behoefte van het kind en de draagkracht van de (stief)ouders. Dit verschilt per persoon en is afhankelijk van verschillende factoren.

Partneralimentatie

Ook meerderjarigen kunnen recht hebben op een bijdrage in hun levensonderhoud. Dit kunnen meerderjarige kinderen of ex-echtgenoten/geregistreerd partners zijn. De alimentatie tussen ex-echtgenoten/geregistreerd partners wordt partneralimentatie genoemd. Degene die de alimentatie wenst te ontvangen moet behoeftig zijn en niet geheel in zijn of haar eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Relevant voor de hoogte van de alimentatie is de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde. De behoefte en draagkracht verschilt per persoon, en is afhankelijk van verschillende factoren.

Hoeveel alimentatie?

De wet geeft onvoldoende houvast over de hoogte van de alimentatie. Dat houvast moet gezocht worden in uitspraken van rechters (jurisprudentie), de literatuur en in de door de Expertgroep Alimentatienormen afgegeven richtlijnen. Deze bronnen laten een constant aangepast beeld zien. Wij hoeven u niet uit te leggen dat uw advocaat van de laatste ontwikkelingen op de hoogte moet zijn om u daar op een stevige en heldere manier doorheen te kunnen loodsen. Niet alleen in onderhandelingen met de wederpartij, maar ook als het onvermijdelijk is dat daar over geprocedeerd wordt.

Zie over dit onderwerp ook de pagina’s Alimentatie berekenen en Indexering alimentatie.

Vrijblijvend contact