Echtscheiding aanvragen

Vraagt u zich af hoe een echtscheidingsprocedure in zijn werk gaat of wat daarbij komt kijken? Vraag het de echtscheidingsspecialisten van Willemspark Advocaten.

Wat is er voor nodig om te kunnen scheiden?

Wilt u scheiden, dan is daarvoor een uitspraak van de rechter vereist. Voor het uitspreken van de echtscheiding is voldoende dat een van de echtgenoten vindt dat het huwelijk geen toekomst meer heeft. De vraag wie daaraan schuldig is, is voor de rechter niet van belang. Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet deze worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor wordt het huwelijk ontbonden en is uw echtscheiding een feit.

Vrijblijvend contact opnemen

Hoe loopt de procedure van het aanvragen van een echtscheiding?

Een verzoek tot echtscheiding moet door een advocaat worden ingediend. Dat gebeurt schriftelijk. Het verloop van de scheidingsprocedure en de duur daarvan zijn afhankelijk van de situatie.

Kunt u de gevolgen van de scheiding samen met uw partner regelen, al dan niet met behulp van een mediator? Dan is de procedure na ondertekening van een echtscheidingsconvenant kort en simpel. De scheidingsmediator of uw beider advocaten dienen dan een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in. De rechter doet dan binnen enkele weken uitspraak en bekrachtigt het convenant in zijn echtscheidingsbeschikking.

Kunt u geen overeenstemming met uw partner bereiken? Dan dient uw eigen advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding in. In dit verzoekschrift vraagt u de rechtbank niet alleen om de echtscheiding uit te spreken, maar ook om bepaalde knopen over de gevolgen van uw scheiding door te hakken. Die knopen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, de verdeling van de woning, de boedelverdeling, de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en/of de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Uw partner krijgt een aantal weken de tijd om op uw verzoeken te reageren en kan ook eigen verzoeken aan de rechter doen. Nadat u daar vervolgens op heeft kunnen reageren, vindt er bij de rechtbank een zitting plaats. Alle verzoeken worden daar besproken. Pas daarna doet de rechtbank uitspraak over alle geschilpunten.

De hiervoor beschreven procedure kan soms iets anders lopen, bijvoorbeeld omdat de rechtbank nog bepaalde informatie wil ontvangen, een extra zitting nodig acht of omdat partijen op de zitting alsnog mediation afspreken.

Partijen kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Ook dat moet via een advocaat gebeuren.

Vragen over de procedure?

Voor welke manier van scheiden u ook kiest, u wilt natuurlijk dat uw belangen op adequate en voortvarende wijze worden behartigd, rekening houdend met uw persoonlijke wensen. Zoekt u een advocaat die aan dat profiel voldoet, neem dan contact met ons op. Wilt u een echtscheiding aanvragen? Benader dan ook een van onze advocaten.

Vrijblijvend contact opnemen