Testament

Bij leven heeft u de keuze om een testament op te stellen, of om dat niet te doen. Wanneer u de keuze maakt om wel een document op te stellen moet u dat met behulp van een notaris regelen. Immers, enkel een testament die door de notaris is gepasseerd is rechtsgeldig. Dat is anders voor een codicil.

U moet wilsbekwaam zijn om een testament op te kunnen stellen. Het is namelijk van belang dat u begrijpt welke keuzes u maakt én wat de gevolgen daarvan zijn. Indien de notaris daaraan twijfelt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van dementie, kan de notaris de hulp van een gespecialiseerde en onafhankelijk arts inschakelen. Als na het opstellen van het testament blijkt dat u niet wilsbekwaam was, is het document in principe niet geldig.

In een testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden gebeurt na uw overlijden. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn, en wat uw erfgenamen erven. Ook kunt u wettelijke erfgenamen onterven (doorklikmogelijkheid), en een legaat (doorklikmogelijkheid) vaststellen. Voor het afwikkelen van de nalatenschap kunt u een executeur testamentair (doorklikmogelijkheid) benoemen. Dit kan een bekende zijn of een professional, zoals een notaris. De notaris zal in het Centraal Testamentenregister (CTR) laten opnemen dat u een testament heeft. De inhoud van het document is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.

Vrijblijvend contact opnemen

Opstellen van testament

Wat u in uw testament opneemt is privé. U kunt alleen dit document voor uzelf opmaken, en niet samen met bijvoorbeeld uw partner. Uiteraard kunt u uw testament wel met die van uw partner afstemmen. Zonder uw toestemming heeft in principe niemand het recht om uw document in te zien. Een derde kan dit ook niet bij de notaris opvragen, omdat de notaris een geheimhoudingsplicht heeft.

Gedurende uw leven kunt u uw testament (meerdere malen) wijzigen. Het document is geldig totdat u dit met behulp van de notaris herroept. Wanneer uw nieuwe document door de notaris wordt gepasseerd vervalt uw oude document in principe.

Gezien het feit dat zo’n document persoonlijk is en er vele opties denkbaar zijn, kan het lastig zijn keuzes te maken. Uiteraard zijn wij bereid met u mee te denken, en u kunt dan ook vrijblijvend contact over deze onderwerpen met ons opnemen.

Vrijblijvend contact opnemen