Partneralimentatie

Indien één van beide echtgenoten na de echtscheiding (nog) niet in staat is om na de echtscheiding in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan kan er aanspraak gemaakt worden op partneralimentatie. 

Duur van Partneralimentatie  

De duur van partneralimentatie varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van het huwelijk en de leeftijd van de betrokken partijen. Daarnaast geldt over het algemeen dat hoe langer het huwelijk heeft geduurd, hoe langer de partneralimentatie kan worden toegekend, maar ook de leeftijd van de kinderen van partijen is van invloed op de duur van de alimentatieverplichtingen. Het doel is om de behoeftige partner de tijd te geven zich aan te passen aan een zelfstandig financieel bestaan. 

Vrijblijvend contact opnemen

Behoefte  

De behoefte van de alimentatiegerechtigde is een sleutelfactor bij het vaststellen van alimentatie voor de partner. Hier kijkt men naar de kosten van levensonderhoud die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, welke gerelateerd zijn aan de welstand die mensen tijdens het huwelijk gewend waren.  

Verdiencapaciteit 

Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt niet alleen gekeken naar het huidige inkomen van de partijen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hun verdiencapaciteit. 

Draagkracht  

Draagkracht is een fundamenteel begrip bij het bepalen van partneralimentatie. Daarnaast verwijst het naar het financiële vermogen van de alimentatieplichtige om bij te dragen aan de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Hierbij worden inkomsten, lasten, en bijzondere omstandigheden zorgvuldig geëvalueerd. Dit wordt gedaan om een realistisch beeld te krijgen van wat haalbaar is voor beide partijen. Voor ondernemers is het vaak wat lastiger om de draagkracht vast te stellen dan voor de werknemer in loondienst. Willemspark Advocaten staat zeer regelmatig ondernemers of hun partners bij in alimentatiegeschillen.  

Conclusie: Maatwerk in Partneralimentatie 

Maatwerk is essentieel bij het vaststellen van alimentatie voor de partner. Daarnaast is elke zaak uniek en vereist een grondige analyse van de behoefte, behoeftigheid, verdiencapaciteit en draagkracht van beide partijen. Bovendien staat ons gespecialiseerde team van familierechtadvocaten klaar om u te begeleiden en te adviseren bij het navigeren door deze complexe aspecten van partneralimentatie. Heeft u daarnaast vragen over het vaststellen of het wijzigen van partneralimentatie? Neem gerust contact met ons op.  

Vrijblijvend contact opnemen