Onterven

De mogelijkheid om wettelijke erfgenamen te onterven bestaat. Dit kunt u enkel doen middels een testament dat u bij een notaris laat passeren. U hoeft daarbij geen opgaaf van redenen te geven.

Indien u een of meer kinderen onterft betekent dit niet dat zij niets van uw nalatenschap zullen ontvangen, tenzij het kind daarmee akkoord gaat. Het kind kan een beroep doen op de legitieme portie. Dat is de helft van wat verkregen zou zijn zonder de onterving. Dit kan uiteraard pas bij overlijden van de desbetreffende ouder, en moet gebeuren binnen vijf jaar na de overlijdensdatum. De legitieme portie bestaat alleen uit geld, er kunnen dus geen goederen worden opgeÃĢist.

Vrijblijvend contact opnemen

Overige erfgenamen kunnen geen beroep doen bij onterven.

Andere wettelijke erfgenamen dan de kinderen, bijvoorbeeld een echtgenoot, kunnen geen beroep doen op de legitieme portie. Zij krijgen in dat geval niets. Voor een echtgenoot kunnen wel andere rechten ontstaan, bijvoorbeeld het recht op vruchtgebruik van de echtelijke woning.

Bent u onterft of een erfgenaam in een nalatenschap waarbij een ander onterft is en u heeft daar vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat mag uiteraard ook bij andere vragen inzake het erfrecht. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend contact opnemen