Executeur testamentair

In een testament kan een executeur testamentair zijn benoemd. De executeur zorgt ervoor dat de nalatenschap op de juiste manier en naar de wens van de erflater wordt afgehandeld.

De executeur kan een partner, familielid of vriend zijn, maar ook een professional zoals een notaris. Het is mogelijk meerdere executeurs te benoemen. Bovendien is het aan degene die benoemt is of hij of zij de taak accepteert of weigert.

De erflater bepaalt of de executeur loon ontvangt of niet. Vaak geldt dat voor een professional wel en voor een bekende niet. Indien de erflater niets bepaalt geldt de wet: de executeur ontvangt een vergoeding ter grootte van één procent van het vermogen van de erflater op de dag van overlijden.

Vrijblijvend contact opnemen

Soorten executeur testamentair

In de wet zijn algemene bepalingen voor de executeur opgenomen. Daarnaast kan in het testament worden bepaald wat er van de executeur wordt verwacht. In principe zijn er drie soorten executeurs te onderscheiden:

  1. Begrafenisexecuteur: Een executeur die alleen de uitvaart regelt;
  2. De gewone executeur: Een executeur die de afwikkeling van de nalatenschap voor zijn rekening neemt, maar de verdeling daarvan wordt door de erfgenamen geregeld;
  3. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder: Een executeur die de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap voor zijn rekening neemt.

Bent u benoemt tot executeur of is er een executeur benoemt inzake een nalatenschap waarin u erfgenaam/legataris bent en u heeft daar vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Willemspark Advocaten denkt graag met u mee.

Vrijblijvend contact opnemen