Een legaat

In uw testament kunt u een bepaling (een legaat) voor iemand laten opnemen, waarin je iets specifieks voor diegene achterlaat. Diegene wordt een legataris genoemd.

Zo’n bepaling kan een som geld zijn, maar ook een goed zoals een (vakantie)woning of een auto. Aan het legaat kunnen voorwaarden worden verbonden. Deze bepaling binnen het testament kan door de legataris worden aanvaard of geweigerd.

Indien er in een testament een dergelijke bepaling is opgenomen moet daar uitvoering aan worden gegeven door de erfgenamen en/of de executeur testamentair. Wel moeten de schuldeisers worden betaald voordat zo’n bepaling kan worden afgegeven. Een legataris heeft wel weer voorrang op de erfgenamen.

Bent u legataris of een erfgenaam in een nalatenschap waarbij een legaat is afgegeven en u heeft daar vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat mag uiteraard ook bij andere vragen inzake het erfrecht. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend contact opnemen