Draagmoederschap

Wilt u met de hulp van een draagmoeder een kind te krijgen of wilt u draagmoeder zijn, dan is het heel belangrijk dat u zich van tevoren, dus voor de zwangerschap, laat adviseren over de juridische gevolgen. Wij geven u graag advies over draagmoederschap.

Annelieke Bouma heeft zich als een van de weinige advocaten in Nederland gespecialiseerd in draagmoederschapszaken, zowel in Nederland als in het buitenland. Annelieke staat zowel draagmoeders als wensouders bij.

Bij een draagmoederschapstraject komen veel juridische aspecten kijken. Daarom is het raadzaam om tijdig, ruim voor de zwangerschap, contact op te nemen met Annelieke. Zij kan u adviseren over de te volgen route en kan zij helpen bij het opstellen van contracten.

Vrijblijvend contact opnemen

Wilt u meer informatie over draagmoederschap

Neem contact op voor meer informatie

Opstellen overeenkomsten voor draagmoederschap

Het is heel belangrijk om vooraf (dus voor de conceptie) uitgebreid met elkaar te praten en goede afspraken met elkaar te maken. Er zal nagegaan moeten worden of alle betrokkenen op één lijn liggen en of de intenties en verwachtingen gelijk zijn. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de toekomst problemen ontstaan omdat er onduidelijkheid is over wat een ieder vindt of wil.

Tijdens alle draagmoederschapstrajecten moeten er tussen alle betrokkenen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een draagmoederschapsovereenkomst. Als er ook een donor betrokken is (dat kan een eicel- of spermadonor zijn), zal er ook een donorovereenkomst gemaakt moeten worden. Dit geldt voor zowel trajecten in Nederland als in het buitenland. Zowel de wensouders, als de draagouders en de eventuele donor dienen hierbij te worden bijgestaan door een eigen advocaat.

In de overeenkomsten worden alle verwachtingen en afspraken vastgelegd die de betrokkenen met elkaar maken. Onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Het doel van het draagmoederschapstraject;
  • Wie de juridische ouders worden en wie het gezag krijgen;
  • Welke praktische afspraken worden gemaakt;
  • Hoe de onkosten van de draagmoeder worden vergoed;
  • Hoe het contact er tijdens de zwangerschap uitziet;
  • Hoe het contact tussen alle betrokkenen en het kind er na de geboorte uit ziet;
  • Hoe omgegaan wordt met eventuele geschillen.

Annelieke kan voor u de overeenkomsten opstellen. De overeenkomsten moeten voor de zwangerschap zijn ondertekend.

Vrijblijvend contact opnemen

Draagmoederschapstraject in het buitenland

Als de draagmoeder in het buitenland woont, adviseert en begeleidt Annelieke de wensouders die in Nederland wonen. Zij controleert de in het buitenland opgestelde contracten en voert overleg met de advocaat in het buitenland om ervoor te zorgen dat een en ander niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde. Zodra het kind is geboren (en in Nederland is), start Annelieke een juridische procedure in Nederland om te bereiken dat de wensouders ook in Nederland de juridische ouders van het kind worden.

 

Wilt u meer informatie over draagmoederschap?

Uitgebreide informatie draagmoederschap