Gezag

Iedereen die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag.

Gezag houdt in het kort in dat u belangrijke beslissingen in het leven van uw kind mag nemen: zoals bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat, welke medische behandelingen hij of zij ondergaat, waar het kind woont. Beslissingen die van grote invloed zijn op het leven van het kind. Dit aanzien houdt ook in de plicht om een kind te verzorgen en op te voeden. Ook moet u het vermogen van het kind tot hij of zij 18 is beheren. Als het kind 18 jaar is geworden vervallen de rechten die u als gezagdrager heeft, dit in tegenstelling tot het ouderschap (dat is voor eeuwig).

Als u gezag heeft, bent u ook onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Dit betekent dus een financiƫle verantwoordelijkheid.

Door de huidige wetgeving kan maar door twee personen het aanzien worden uitgeoefend, dat kunnen de twee ouders zijn, maar ook een ouder en een tweede persoon. Zodra er geen ouders meer bij betrokken zijn, spreken we over voogdij.

Vrijblijvend contact opnemen

Wie heeft gezag?

De geboortemoeder heeft automatisch het gezag. Als het kind wordt geboren binnen het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) dan heeft haar echtgenoot/ echtgenote dat ook. Behalve als iemand anders heeft erkend.

Sinds 1 januari 2023 krijgt u ook direct het gezag als u het kind erkent. Tenzij in een geval van meerouderschap tussen twee vrouwen en 1 (of twee mannen). Als de moeders met elkaar getrouwd zijn en de vader erkent na de geboorte, dan hebben beide moeders het aanzien en zijn de geboortemoeder en de erkennende vader de juridische ouders.

Ook als u ouder wordt door adoptie bent u belast met het de macht om beslissingen over iemand anders te nemen.

Tot slot kunt u gezag krijgen door een beslissing van de rechtbank. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de ouders onenigheid hebben en de moeder heeft alleen het gezag, (voor 2023 betekende erkenning van het kind niet dat er ook automatisch gezag was), dan kunt u als andere ouder de rechter vragen u te belasten met het gezag. De rechter kijkt dan naar het belang van het kind.

De donor heeft geen aanzien en daarmee geen opvoedverantwoordelijkheid. De donor is niet de ouder van het kind tenzij hij dit met de wensouder afspreekt.

Heeft u vragen over gezag, neem dan gerust contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen