Verhuizing met kinderen

Het kan zijn dat u na een scheiding met de kinderen wilt verhuizen naar een andere plaats binnen of buiten Nederland. U heeft mogelijk een nieuwe partner, een andere baan of u heeft uw sociale netwerk in een andere plaats. Ongeacht de reden voor een verhuizing, heeft u hiervoor toestemming nodig van de andere ouder.

Wat zijn uw mogelijkheden als u geen toestemming krijgt?

Vrijblijvend contact

Vervangende toestemming van de rechter bij verhuizing

Indien het niet lukt om in onderling overleg, in mediation of met behulp van een advocaat tot afspraken te komen, kunt u ervoor kiezen om een verzoek tot vervangende toestemming aan de rechter voor te leggen. Voor het nemen van een beslissing, maakt de rechter een belangenafweging waarbij de belangen van het kind in beginsel voorop staan. Of u uiteindelijk vervangende toestemming krijgt van de rechter, hangt van veel factoren af.  

In ieder geval is het van belang dat het contact tussen de achterblijvende ouder en het kind niet te ernstig wordt ingeperkt. De gevolgen van een verhuizing op de verdeling van de zorg voor kinderen zijn van groot belang. De noodzaak van een verhuizing en de (reis)afstand naar de nieuwe woonplaats zijn factoren die een grote rol spelen. 

Ook dient de verhuizende ouder de verhuizing goed doordacht en voorbereid te hebben en moet er nagedacht zijn over alternatieven om de nadelige gevolgen van de verhuizing te beperken. Daarnaast is het van belang dat de communicatie tussen de ouders in stand kan blijven na de verhuizing. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal ook zijn of haar mening worden meegewogen door de rechtbank. 

Kortom, een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing is maatwerk.  

Wilt u advies over uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op.   

Vrijblijvend contact opnemen