Zorgregeling

Als ouders uit elkaar gaan en zij niet meer samen in een huis wonen, blijven zij doorgaans wel samen voor de kinderen zorgen. Een kind heeft recht op contact met beide ouders. De wijze waarop de zorg wordt verdeeld wordt een zorgregeling genoemd.

In de zorgregeling wordt vastgelegd wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven, wanneer de wisselmomenten zijn, maar ook op welke wijze de ouder bij wie de kinderen op dat moment niet zijn, contact zal hebben met de kinderen, bijvoorbeeld per telefoon of per FaceTime.

In de volksmond wordt ook vaak de term ‘omgangsregeling’ gehanteerd. Een omgangsregeling betreft het contact tussen een kind en de niet gezaghebbende ouder.

De concrete invulling van de zorg wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen, voor (zeer) jonge kinderen zijn andere afspraken passend dan voor pubers. Ook dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden die de ouders hebben om voor hun kinderen te zorgen.

Vrijblijvend contact opnemen

Uitgangspunt bij zorgregeling

Op grond van de wet is gelijkwaardig ouderschap het uitgangspunt. Bij gelijkwaardig ouderschap is het uitgangpunt sinds 2009 opgenomen in de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. De bedoeling was om te stimuleren dat ouders na de scheiding een meer gelijkwaardige rol zouden krijgen bij de opvoeding van hun kind. Een regeling waarbij de zorg op 50/50 basis wordt gedeeld is hierbij niet altijd de beste optie. Dit is door de wetgever ook niet zo bedoeld. Het is in het belang van de kinderen dat hun ouders elkaar als gelijkwaardige ouder zien en ook op die manier behandelen.

Wilt u advies over de verdeling van de zorg na de scheiding of uiteengaan? Wij kunnen u hierover goed adviseren. Ook werken wij nauw samen met psychologen en pedagogen ingeval er meer complexe situaties spelen. Ook ingeval er discussie ontstaat na de scheiding over de verdeling van de zorg, of de omstandigheden zijn gewijzigd, kunt u bij ons terecht.

Vrijblijvend contact opnemen