Voornaamswijziging

U kunt uw voornaam wijzigen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een verzoekschrift heeft u de bijstand van een advocaat nodig. Wij helpen u graag bij een voornaamswijziging.

Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen. U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen, als:

  • bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand een onjuiste naam is opgegeven;
  • uw voornaam niet meer passend is, omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
  • andere redenen.

De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.

U kunt uw voornaam wijzigen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een verzoekschrift heeft u de bijstand van een advocaat nodig. Wij helpen u graag bij een voornaamswijziging.

Vrijblijvend contact opnemen

Voornaamswijziging

Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen. U kunt een verzoek tot voornaamswijziging indienen als:

  • bij de aangifte van uw geboorte bij de burgerlijke stand een onjuiste naam is opgegeven;
  • uw voornaam niet meer passend is, omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
  • andere redenen.

De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.

Vrijblijvend contact opnemen