Convenant echtscheiding

Bij een echtscheiding moeten er over veel onderwerpen afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de kinderen, alimentatie, de woning, de verdeling van het vermogen, de verdeling van de inboedel, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en het pensioen.

Als u het over (een gedeelte van) de onderwerpen eens bent, kunnen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Indien u minderjarige kinderen heeft, moeten de daarover gemaakte afspraken in een ouderschapsplan worden opgenomen.

Neem vrijblijvend contact op

Een echtscheidingsconvenant opstellen

Het is raadzaam om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen door een gespecialiseerde advocaat of een advocaat scheidingsmediator. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van uw toekomst. Daarom is het belangrijk dat de afspraken goed en nauwkeurig in het convenant zijn opgenomen. Dit kan later veel problemen voorkomen. De advocaten van Willemspark Advocaten helpen u graag bij het opstellen van een meer duurzaam convenant. 

Zodra de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsovereenkomst en het ouderschapsplan zullen wij een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen met daarbij het verzoek de afspraken vast te leggen in de echtscheidingsbeschikking. Voor meer informatie over wat precies zo’n convenant is, kunt u contact opnemen met een van onze echtscheidingsadvocaten. Door onze kennis en ervaring weten wij precies wat erin deze echtscheidingsovereenkomst moet komen te staan. 

Vrijblijvend contact