Klachtenregeling

Inleiding

Willemspark Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat een klachtenregeling beschreven. Hierin staat wat u kunt doen.

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u een klacht?

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot Machteld Reichmann van ons kantoor. Indien u een klacht heeft over Machteld Reichmann kunt u contact opnemen met Inga van der Bijl.

Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien.

Vrijblijvend contact opnemen

Tot slot over onze klachtenregeling

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Vrijblijvend contact opnemen