Pensioen

Vraagt u zich af wat er met uw pensioen gebeurt in geval van echtscheiding? Wilt u weten of dit gevolgen heeft voor de door u te betalen of te ontvangen alimentatie? Ons kantoor kan u hierin adviseren. 

De wet bepaalt dat iedere echtgenoot bij echtscheiding recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de andere echtgenoot. Deze verdeling van het pensioen wordt verevening genoemd.  

Nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dient de pensioenuitvoerder tijdig (binnen twee jaar) met een speciaal daarvoor bestemd formulier te worden ingelicht over de echtscheiding. De pensioenuitvoerder zal vervolgens berekenen op welk deel van het ouderdomspensioen de ex-partner recht heeft. Zodra degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat, zal de pensioenuitvoerder dit deel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. 

Vrijblijvend contact opnemen

Wilt u iets anders afspreken over het pensioen?

Het ook mogelijk om afwijkende afspraken te maken. U bent namelijk niet verplicht uw pensioenpotje volgens de wet met uw ex-partner te verdelen. Zo kan worden afgesproken dat de ex-partner te zijner tijd een kleiner of juist groter deel van het opgebouwde pensioen ontvangt. Ook kan de verevening volledig worden uitgesloten, zodat ieder zijn of haar volledige eigen opgebouwde pensioen behoudt. Verder is het mogelijk af te spreken dat er geen verevening plaatsvindt, maar conversie. Bij conversie wordt de helft van het ouderdomspensioen samen met het opgebouwde partnerpensioen omgezet in een eigen pensioenrecht van de ex-partner. Dat kan voordelig zijn als er bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil is tussen u en uw partner. 

Onze advocaten helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot het pensioen. Wij informeren u daarbij over de voor- en nadelen.  

Wilt u meer informatie ontvangen? neem dan gerust contact met ons op.  

Vrijblijvend contact opnemen