Afwikkeling huwelijksvoorwaarden

Tezamen met de regeling over de alimentatie legt de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden de financiële basis voor een belangrijk deel van uw verdere leven. Alle reden dus om te kiezen voor de juiste advocaat. Voor ondernemers geldt dit in versterkte mate.

Het huwelijksvermogensrecht is een van de meest complexe rechtsgebieden. Het is dus cruciaal dat u een gespecialiseerde advocaat in de arm neemt. Bij Willemspark Advocaten wordt u bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Alle advocaten hebben de specialisatieopleiding in het familierecht van de vFAS succesvol afgerond.

Vrijblijvend contact

Meer informatie over de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden?

Neem vrijblijvend contact op

Verrekenbeding bij afwikkeling van huwelijksvoorwaarden

Het meest in het oog springende deel van de huwelijkse voorwaarden is het zogenaamde verrekenbeding. De wet wijdt hier slechts een paar artikelen aan. Er zijn dan ook veel discussies mogelijk over de uitleg van het verrekenbeding.

De wetgever heeft de invulling van het verrekenbeding aan u overgelaten. Bij de echtscheiding – vaak vele jaren later – voert u in de regel het verrekenbeding pas uit. Als daarover onduidelijkheid bestaat, is niet alleen de letterlijke tekst van de huwelijkse voorwaarden van belang, maar ook de bedoelingen die u had bij het opstellen van dit verrekenbeding. De ervaring leert dat dit tot complexe discussies kan leiden.

Kortom, zie hier het belang en de toegevoegde waarde van een advocaat die weet waar zij het over heeft en die bereid is alles uit de kast te halen om u financieel optimaal door uw echtscheiding heen te loodsen. Wij adviseren u graag over uw specifieke huwelijkse voorwaarden. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Neem contact op