De scheidende ondernemer

Bent u ondernemer en gaat u scheiden? Maakt u zich zorgen over de toekomst van uw onderneming? Vreest u dat u een te hoge vergoeding aan uw ex-echtgenoot moet voldoen als gevolg van een onjuiste waardering van uw onderneming? Vreest u dat u een te hoge alimentatie aan uw ex-echtgenoot moet betalen omdat er uitgegaan wordt van een te hoge verdiencapaciteit? Willemspark advocaten staat regelmatig de scheidende ondernemers of hun partners bij.

Voor ondernemers is een echtscheiding vaak complex. Zo is het moeilijker om afspraken over alimentatie te maken omdat uw resultaten wisselen. Het is dan de vraag wat uw werkelijke verdiencapaciteit is. Veel strijd ontstaat ook als uw onderneming gewaardeerd moet worden omdat deze onderdeel uitmaakt van de te verdelen huwelijkse gemeenschap. Tot slot zien wij veel problemen bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden waarin een zogenaamd verrekenbeding opgenomen is. Hierdoor moeten  de “opgepotte winsten” verrekend worden met de ex-echtgenoot.

Vrijblijvend contact opnemen

Advocaat voor de scheidende ondernemer

Uw advocaat moet kennis hebben van het hebben van een onderneming en weten welke deskundigen moeten worden ingeschakeld. Hij moet bekend zijn met de diverse waarderingsmethoden. De relatie tussen uit het verleden behaalde resultaten en de in de toekomst door u te betalen alimentatie moeten niet door elkaar gaan lopen. Dubbeltellingen moeten voorkomen worden. Verkeerde waarderingsgrondslagen leiden mogelijk tot onnodige schade. Kennis van en inzicht in bedrijfseconomische principes, fiscaliteiten en accountancy zijn voor uw advocaat onontbeerlijk om u en uw onderneming zo goed mogelijk door uw echtscheiding heen te loodsen.

Kortom, het bijstaan van ondernemers vereist een grondige kennis van het huwelijksvermogensrecht en op zijn minst het vermogen om kritisch te zijn in aanpalende terreinen zoals die van de bedrijfswaardering, het analyseren van jaarstukken en de mogelijke fiscale gevolgen van gemaakte keuzes.

In het huwelijksvermogensrecht biedt de wet slechts beperkt houvast. Uw advocaat zal op de hoogte moeten zijn van de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Zij moet gebruik weten te maken van de verschillende (soms tegenstrijdige) opvattingen die er bij rechters leven. Tot slot is het goed te weten als zij begrijpt wat het is om ondernemer te zijn en wat er voor nodig is om dat te blijven.

Onze advocaten hebben zich hierin gespecialiseerd. Met hun kennis en ervaring kunt u de afwikkeling van uw echtscheiding met vertrouwen tegemoet zien. Bent u ondernemer en wilt u meer informatie verkrijgen? Neemt u gerust contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen