Zuiver aanvaarden

Een nalatenschap zuiver aanvaarden? Wanneer een erfgenaam een nalatenschap zuiver aanvaardt heeft de erfgenaam recht op zijn of haar erfdeel van alle bezittingen (banksaldi, onroerende zaken, inboedel etc.), maar tegelijkertijd is de erfgenaam ook aansprakelijk voor alle schulden van de nalatenschap. Dat hoeft niet erg te zijn als de bezittingen meer waard zijn dan de schulden, maar als de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen kan dit wel een probleem opleveren. De erfgenaam moet dan immers met zijn eigen geld de resterende schulden voldoen.

Enkel in uitzonderlijke situaties kan teruggekomen worden op de keuze om zuiver te aanvaarden. De erfgenaam moet dan in elk geval aantonen dat er schulden zijn waarvan hij of zij niets afwist en dit ook niet had kunnen weten.

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap kan dus een risico zijn.

Als u nog twijfelt of u de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden of niet, let dan goed op dat u voorkomt dat u de nalatenschap niet per ongeluk zuiver aanvaardt. Dat gebeurt als u zich als erfgenaam gedraagt, door bijvoorbeeld goederen uit de erfenis te verkopen of op een andere manier te onttrekken aan eventuele schuldeisers.

Zuiver aanvaarden kan alleen als de erfgenaam 18 jaar of ouder is.

Indien u vragen heeft over het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap en alles wat daarmee te maken heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend contact opnemen