Donorschap

Wilt u via een donor een kind te krijgen of wilt u donor worden, dan is het heel belangrijk dat u zich van tevoren goed laat adviseren over de juridische gevolgen. Wij geven u graag advies over donorschap.

Opstellen overeenkomst

Indien u gebruik maakt van een bekende donor, is het heel belangrijk om vooraf (dus voor de conceptie) uitgebreid met elkaar te praten en goede afspraken met elkaar te maken. Er zal nagegaan moeten worden of de wensouder(s) en de donor op één lijn liggen en of de intenties en verwachtingen gelijk zijn. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de toekomst problemen ontstaan omdat er onduidelijkheid is over wat een ieder vindt of wil. Het belang van het kind staat voorop.

Onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Ieders rol in het leven van het kind;
  • Omgang tussen donor en het kind;
  • Hoe vaak er informatie over het kind wordt gedeeld;
  • Wat te doen bij geschillen.

Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst. Annelieke Bouma kan u helpen bij het opstellen van een donorovereenkomst en daarbij de juridische consequenties van afspraken uitleggen.

Vrijblijvend contact opnemen

Geschillen bij donorschap

Het kan zijn dat na de geboorte geschillen ontstaan over bijvoorbeeld de rol van de donor. Ook in die situaties kan Annelieke u bijstaan. Dit kan zowel als advocaat voor 1 partij, maar ook als mediator. Ook in deze situaties zal het belang van het kind altijd voorop staan.

Wilt u meer informatie over donorschap? Bekijk de uitgebreide informatie over donorschap

Vrijblijvend contact opnemen