Erfrecht

Erfrecht

Bij leven kan iemand ervoor kiezen om een testament bij de notaris op te laten stellen, of dat niet te doen. De gemaakte keuze is relevant wanneer iemand overlijdt. Voor de erfgenamen is dan óf het testament leidend óf de wet. Dit komt allemaal aan bod bij het erfrecht.

Indien de erflater over zijn wil heeft beschikt in een testament is dat leidend bij de afwikkeling van de nalatenschap. In het testament heeft de erflater onder andere bepaald wie zijn of haar erfgenamen zijn, of juist wie is onterft en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Ook kan er een legaat in het testament zijn opgenomen.

Indien de erflater een executeur testamentair heeft benoemd is hij of zij in principe degene die de nalatenschap afwikkelt. Vaak heeft de erflater in het testament opgenomen wat de taken van de executeur zijn, en wat hij of zij wel of niet mag. Zowel de executeur als de erfgenamen zijn daar in principe aan gehouden.

Vrijblijvend contact opnemen

Geen testament

Wanneer er geen testament is gelden de wettelijke bepalingen. In zo’n geval bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In principe wikkelen de erfgenamen de nalatenschap dan samen af.

Zowel wanneer er een testament is als wanneer er geen testament is kan een erflater een codicil opstellen. Een codicil is een handgeschreven document waarin speciale wensen inzake de uitvaart of inboedel zijn opgenomen.

Vrijblijvend contact opnemen

Het erfrecht voor erfgenamen

Voor meerderjarige erfgenamen bestaan er drie opties:

Uiteraard heeft iedere optie andere gevolgen. Indien u twijfelt over welke optie in uw situatie het meest in uw belang is, of u heeft andere vragen inzake het erfrecht dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen zodat wij met u mee kunnen denken.

Wanneer u een optie heeft gekozen, maar de afwikkeling van de nalatenschap is lastig door bijvoorbeeld onenigheid tussen de erfgenamen of met de executeur dan denken wij ook graag met u mee. Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van zowel erfgenamen als de executeur testamentair.

Vrijblijvend contact opnemen