“Verdient u samen meer dan € 6.000 netto per maand? Bewaar de bonnetjes van de kinderen!”

Bij het bepalen van de partneralimentatie (PA) weet de vrouw[1] die daar aanspraak op maakt vaak wel dat zij de bonnen moet bewaren waaruit haar huwelijkse behoefte blijft. Zij moet immers kunnen bewijzen hoe hoog haar behoefte aan een PA is.

Bij het bepalen van de kinderalimentatie (KA) gaat de ouder die daar aanspraak op maakt er echter nog steeds vanuit dat het niet nodig is om te kunnen bewijzen hoe hoog de behoefte van de kinderen is. Er wordt dan verwezen naar de door de Expertgroep Alimentatienormen opgestelde tabellen waarin de hoogte van de KA[2] tot op de euro berekend is. Deze berekening geschiedt aan de hand van de gezinssamenstelling (hoeveel kinderen zijn en wat is hun leeftijd) en de hoogte van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk.

Toch is waakzaamheid geboden! Ik bespreek één belangrijke uitzondering.

Deze tabellen beperken zich namelijk tot gezinnen met een inkomen tot € 6.000 netto per maand. Omwille van de uniformiteit en voorspelbaarheid van de uitspraken, wordt voor gezinnen tot dit maximale inkomen door de rechter in beginsel aansluiting gezocht bij de uitkomst van de tabellen. Voor gezinnen met een hoger netto inkomen blijft echter het uitgangspunt gelden dat de werkelijke behoefte van de kinderen leidend is. Wilt u na de echtscheiding een hogere KA dan het maximale bedrag zoals dat in de tabellen opgenomen is, dan zult u de rechter moeten kunnen aantonen dat uw kinderen feitelijk ook meer kosten; dat hun welvaart uitstijgt boven de door de Expertgroep berekende bedragen. Uw ex zal daar niet altijd even begripvol mee omgaan (het kost hem immers elke maand een hogere KA die hij aan u moet betalen). De rechter zal dus het bewijs van uw standpunt willen zien. Dus: bonnetjes, bonnetjes en nog eens bonnetjes! Alleen zo kunt u van uw ex-echtgenoot een hogere KA afdwingen.

Voor nader advies, bel VBBR-familierechtadvocaten op telefoonnummer: 020 36 40 310.


[1] Ik ga uit van de meest voorkomende situatie waarin de vrouw recht heeft op een door de man te betalen PA, maar uiteraard geldt het omgekeerde eveneens.

[2] Juister: de hoogte van de eigen bijdrage van de ouders in de kosten van hun kinderen.