Gemeenschap van goederen vs huwelijksvoorwaarden: weet u waar u staat?

Wilt u weten waar u staat? Of wilt u weten of uw huwelijksvoorwaarden nog wel passen bij uw huidige situatie? Of bent u van plan om in het huwelijksbootje te stappen en wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk en de gevolgen bij een echtscheiding?

Nederland is nagenoeg het enige land ter wereld waar echtgenoten in een algehele gemeenschap van goederen trouwen indien zij niet voor het huwelijk langs de notaris gaan om huwelijksvoorwaarden af te sluiten.

Een algehele gemeenschap van goederen houdt in dat alle aanwezige baten en schulden, behoudens enkele wettelijke uitzonderingen, gemeenschappelijk worden. Ook bijvoorbeeld schulden, die voor het huwelijk door een van beide echtgenoten zijn gemaakt, vallen in de gemeenschap.

Een bijzonder systeem, zeker gelet op hoe het in onze buurlanden is geregeld. Ook is gebleken dat een groot deel van de Nederlandse bevolking dit systeem niet meer zo wenselijk acht.

Om die reden zijn er plannen om de wettelijke gemeenschap aan te passen en te moderniseren. Recentelijk is een initiatief wetsvoorstel “Beperking gemeenschap van goederen” bij de Tweede kamer ingediend.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen valt alleen het vermogen dat door beide echtgenoten tijdens het huwelijk is opgebouwd binnen de gemeenschap van goederen. Het vóór het huwelijk opgebouwde vermogen en tijdens het huwelijk ontvangen giften en erfenissen blijven buiten de gemeenschap en zijn privévermogen.

Net als bij echtelieden die op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, zal van echtgenoten die in een toekomstige gemeenschap van goederen zijn gehuwd, een grotere administratieplicht worden gevergd. Er is immers sprake van drie verschillende vermogens: gemeenschappelijk vermogen en twee privévermogens. De afwikkeling van een gemeenschap zal allesbehalve makkelijker worden.

Het is nu ook mogelijk om huwelijksvoorwaarden te maken en een bepaald percentage van de aanstaande echtgenoten doet dat dan ook. Overigens is het ook mogelijk om staande het huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden overeen te komen, dit kan tegenwoordig zonder tussenkomst van de rechter. Huwelijksvoorwaarden hebben tot gevolg dat er meerdere vermogens zijn. Echtgenoten die op huwelijksvoorwaarden zijn getrouwd moeten op grond daarvan een administratie bijhouden. De ervaring leert dat dit zelden gebeurt waardoor bij een echtscheiding wordt verrekend alsof er een gemeenschap van goederen bestaat. Mensen kunnen op die manier voor onaangename verrassingen komen te staan.

Neem contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw vragen te beantwoorden en u van advies te voorzien.

Machteld Reichmann
mreichmann@vbbradvocaten.nl