Ontkenning van vaderschap

Als u getrouwd bent met de moeder van het kind op het moment van geboorte dan bent u automatisch de juridisch vader van het kind. Hetzelfde geldt voor het geval u met de moeder een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Bent u niet de biologische vader, dan kan dit vaderschap via een procedure bij de rechtbank worden ontkend. De advocaten van Willemspark Advocaten staan u graag bij in deze procedure.

Een veelvoorkomende situatie is een moeder een kind krijgt met haar nieuwe partner, terwijl ze nog getrouwd is. In dat geval moet het juridisch vaderschap van haar echtgenoot worden ontkend, waarna haar nieuwe partner het kind kan erkennen of de rechtbank zijn vaderschap gerechtelijk vaststelt. Het gevolg van ontkenning is dat de echtgenoot van de moeder met terugwerkende kracht nooit de juridische vader van het kind is geweest. De biologische vader kan dan het kind er kennen of zijn vaderschap gerechtelijk vaststellen.

Vrijblijvend contact opnemen

Procedure ontkenning vaderschap

Zowel de vader als de moeder als het kind hebben de mogelijkheid om het door huwelijk ontstane vaderschap te ontkennen. Het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is, is de enige grond voor ontkenning. De procedure om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken, gaat via de rechtbank.

De juridische vader dient binnen één jaar een verzoek tot ontkenning in te dienen bij de rechtbank. Een jaar nadat bekend is geworden dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is. De moeder dient een verzoek te doen binnen één jaar na de geboorte van het kind. Kinderen dienen het verzoek uiterlijk op hun 21e te doen. Dit geldt als ze tijdens hun minderjarigheid bekend geworden zijn met het feit dat de man vermoedelijk niet hun biologische vader is. Anders dienen ze een verzoek in binnen 3 jaar nadat ze hiermee bekend geworden zijn.

De enige grond voor ontkenning is dat de juridische vader niet de biologische vader van het kind is. Dit dient aannemelijk gemaakt te worden. Dit kan bijvoorbeeld met een DNA-test. Het verzoek tot ontkenning van het vaderschap kan echter niet gedaan worden door de echtgenoot. Dit kan niet als hij heeft ingestemd met de daad van verwekking die tot de zwangerschap heeft geleid. Hierbij kunt u denken aan het instemmen met een ivf-behandeling van zijn echtgenote met donorzaad.

Voor een uitgebreid advies kunt u terecht bij een van onze advocaten.

Vrijblijvend contact opnemen

Ontkenning vaderschap bij draagmoederschap

Als er sprake is van draagmoederschap en de draagmoeder is getrouwd met een man, wordt haar echtgenoot automatisch de juridische vader van het kind. Het is de bedoeling dat de wensvader de juridische vader van het kind wordt. Daarom zal het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder ontkend moeten worden omdat hij niet de biologische vader van het kind is. Omdat de echtgenoot van de draagmoeder heeft ingestemd met de daad van verwekking, te weten de inseminatie, kan de echtgenoot de rechtbank niet zelf verzoeken om de ontkenning van zijn vaderschap.

In dit geval zal door de rechtbank een bijzonder curator benoemd moeten worden. De curator dient namens het kind een verzoek om de ontkenning van het vaderschap in.

Na de ontkenning van dit vaderschap kan het vaderschap van de biologische wensvader gerechtelijk worden vastgesteld. Het verzoek tot de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap zal ook door het kind, via een bijzonder curator, gedaan moeten worden.

Annelieke heeft veel ervaring met het voeren van procedures in zaken waarbij het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder moet worden ontkend en het vaderschap van de wensvader gerechtelijk moet worden vastgesteld. Heeft u hier vragen over, dan kunt u uiteraard contact met haar opnemen.

Vrijblijvend contact opnemen