Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Er kunnen situaties zijn, waarin u het belangrijk vindt dat het vaderschap van de biologische vader gerechtelijk wordt vastgesteld.

Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de nationaliteit of de naam van het kind of in verband met erfrechtelijke gevolgen. Willemspark Advocaten adviseert u hier graag over.

Vrijblijvend contact opnemen

Procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap gaat via een procedure bij de rechtbank. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.

Als het biologisch vaderschap vaststaat kunnen de moeder en kind (via een zogenaamde bijzonder curator), om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap vragen. Dit kan zelfs nog na het overlijden van de vermoedelijke vader. Anders dan een erkenning, heeft deze vaststelling terugwerkende kracht vanaf de geboorte. Dit betekent dat de biologische vader geacht wordt al de vader te zijn vanaf de geboorte van het kind.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan door de moeder of het kind aan de rechtbank worden verzocht. Dit verzoek kan als de man, die de biologische vader en verwekker van het kind is, weigert het kind te erkennen. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de moeder in het verleden geen toestemming heeft verleend aan de man om het kind te erkennen en het kind zelf later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil (laten) vastleggen.

Vaderschap door vervangende toestemming

De wet biedt geen mogelijkheid voor de biologische vader van het kind om een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap te doen. Wel kan de biologische vader vervangende toestemming voor erkenning aan de rechtbank vragen. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen waarin de moeder van het kind weigert om haar toestemming te verlenen voor de erkenning van het kind.

Als door de rechtbank het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit tot gevolg dat de man (de verwekker) de juridische vader van het kind wordt. Dit betekent dat de man onderhoudsplichtig wordt. Daarnaast wordt het kind erfgenaam van de man. Ook kan het kind de achternaam van de man krijgen en krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt alleen als de man Nederlander is.

Wilt u meer informatie over de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen

Vaststelling bij draagmoederschap

Is er sprake van draagmoederschap en de draagmoeder is getrouwd met een man? Haar echtgenoot wordt automatisch de juridische vader van het kind. Uiteraard is het de bedoeling dat de wensvader de juridische vader van het kind wordt.  Daarentegen zal het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder ontkend moeten worden. De reden hiervoor is dat hij niet de biologische vader van het kind is. Na de ontkenning van dit vaderschap kan het vaderschap van de biologische wensvader gerechtelijk worden vastgesteld. Het verzoek tot de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap zal door het kind, via een bijzonder curator, gedaan moeten worden.

Annelieke heeft veel ervaring met het voeren van procedures in zaken waarbij het vaderschap van de echtgenoot van de draagmoeder moet worden ontkend en het vaderschap van de wensvader gerechtelijk moet worden vastgesteld. Heeft u hier vragen over, dan kunt u uiteraard contact met haar opnemen.

Vrijblijvend contact opnemen