Erkenning

Wilt u uw kind erkennen? Bij Willemspark Advocaten kunnen we u adviseren over de (on)mogelijkheden en de gevolgen van de erkenning van uw kind.

Als u getrouwd bent met de moeder van het kind op het moment van geboorte, dan bent u automatisch de juridisch vader van het kind. Hetzelfde geldt voor het geval u met de moeder een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Vrijblijvend contact opnemen

Toestemming moeder

Bent u niet met de moeder getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunt u, om juridisch vader te worden, het kind erkennen. U kunt uw kind zowel vóór als na de geboorte erkennen. Het voordeel van een erkenning vóór de geboorte is dat u direct na de geboorte de juridische ouder van het kind bent.

De moeder dient toestemming te geven voor de erkenning van het kind. De erkenning doet u samen bij de gemeente. Als het kind ouder is dan twaalf jaar op het moment van de erkenning dan heeft u ook de toestemming van het kind zelf nodig.

Geeft de moeder geen toestemming? U kunt dan via een advocaat de rechtbank verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. Er zal door de rechtbank worden gekeken naar de belangen van alle betrokkenen.

Vrijblijvend contact opnemen

Gevolgen erkenning

Door de erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. Dit wordt ook wel een ‘familierechtelijke betrekking’ genoemd. Door de erkenning wordt u als juridisch vader onderhoudsplichtig voor het kind. Ook wordt u elkaars erfgenaam. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt ook het kind de Nederlandse nationaliteit.

Met ingang van 1 januari 2023 krijgt de erkenner automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Mocht u dat niet willen, dan kunt u gezamenlijk met de moeder bij de gemeente aangeven dat u wenst dat alleen de moeder belast is met het gezag over het kind.

Bij erkenningen van voor 2023 ontstond nog niet automatisch het gezag. Om gezamenlijk te worden belast met het gezag moest er door de beide ouders na de geboorte nog een formulier worden ingediend. Dit formulier kan worden gedownload op www.rechtspraak.nl. Bent u de erkennende ouder en heeft u voor 2023 uw kind erkend, maar heeft u nog niet het gezamenlijk gezag, dan kunt u nog steeds samen met de moeder dit formulier invullen en indienen. Werkt de ouder die van rechtswege het gezag heeft, hier niet aan mee, dan kan u met de hulp van een advocaat naar de rechter om vervangende toestemming voor de erkenning te vragen.

Heeft u vragen over erkenning, neem dan gerust contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen