Kunt u zelf uw achternaam kiezen?

Vorige maand schreef ik over de mogelijkheden tot wijziging van een voornaam. Ik heb uitgelegd dat u uw voornaam kunt wijzigen wanneer de rechter van oordeel is dat u daarvoor voldoende zwaarwichtig belang heeft. U kunt dan in beginsel zelf kiezen welke naam of namen u voortaan wilt dragen. Heeft u deze keuzemogelijkheid ook bij de wijziging van uw achternaam?

Uw achternaam kunt u slechts in een beperkt aantal gevallen wijzigen. Het kan bijvoorbeeld wanneer uw naam bespottelijk is, uw naam in Nederland moeilijk uitspreekbaar is of wanneer u psychisch hinder ondervindt van uw naam. Daarnaast is het mogelijk om uw naam te wijzigen wanneer uw naam te vaak voorkomt of wanneer een naam juist met uitsterven wordt bedreigd. Voor een volledig overzicht van alle mogelijkheden verwijs ik u naar deze pagina. Daar vindt u ook meer informatie over de wijziging van de achternaam van een minderjarige.

Wanneer u uw naam wilt wijzigen, dient u zich af te vragen welke naam u voor uw huidige naam in de plaats wilt hebben. In de meeste gevallen geldt dat de naam die u voortaan wilt gaan dragen zoveel mogelijk op uw huidige achternaam moet lijken. Van de naam ‘Szczot’ zou u bijvoorbeeld ‘Szazot’ kunnen maken, zodat de naam beter uitspreekbaar is.

Wanneer het niet mogelijk is om een paar letters in uw naam te veranderen, dan kunt u kiezen voor de naam van uw andere ouder. Als ook dat niet kan, of wanneer dat het probleem niet wegneemt, dan kunt u zelf een geheel nieuwe achternaam kiezen. Dit moet dan wel een Nederlands klinkende achternaam zijn die nog niet in Nederland voorkomt.

De wijziging van een achternaam is slechts mogelijk onder strenge voorwaarden. Bent u benieuwd of het in uw situatie mogelijk is om uw achternaam te wijzigen? Bel ons dan gerust op 020 364 0310 of mail naar info@vbbradvocaten.nl. Wij staan u graag bij!