Wanneer is een voornaamswijziging mogelijk?

Al sinds 2007 kiezen DJ’s Coen en Sander jaarlijks de grappigste naam van Nederland, een zogenaamde schaamnaam. U kunt hierbij denken aan Beau ter Ham, Vogel Kooi en Lauwe Pruim. Waar dit voor een buitenstaander misschien lachwekkend is, kan het voor die persoon zelf een belemmering vormen in zijn of haar dagelijks leven. Is een voornaamswijziging in dat geval mogelijk?

Voldoende zwaarwichtig belang

De rechter wijst een verzoek tot voornaamswijziging toe wanneer hij van oordeel is dat de verzoeker daar voldoende zwaarwichtig belang bij heeft. De naam die verzoeker voortaan wil gaan dragen, mag daarnaast niet ongepast zijn.

Een voornaamswijziging hoeft niet altijd in te houden dat een naam wordt vervangen door een andere naam. U kunt de rechtbank ook verzoeken om een naam (of meerdere namen) te schrappen of toe te voegen.

Als u uw naam wilt wijzigen, moet u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. In dit verzoek moet zeer goed worden onderbouwd waarom u uw naam wilt wijzigen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de volgende redenen hebben:

  • De voornaam roept emotionele herinneringen op, bijvoorbeeld door pesterijen, door (psychische) mishandeling of door andere omstandigheden;
  • U gebruikt al gedurende lange tijd een andere naam;
  • De voornaam strookt niet met uw religie;
  • De voornaam is bespottelijk, bijvoorbeeld een ‘schaamnaam’;
  • De voornaam is bij de geboorteaangifte verkeerd doorgegeven (spelfout, naam vergeten, spijt van de naamskeuze etc.).

Deze opsomming is niet uitputtend. Ook andere redenen kunnen mogelijk leiden tot een succesvol verzoek. Het is uiteindelijk de rechter die zal beoordelen of er in uw geval voldoende reden is om uw naam te wijzigen.

Minderjarig?

Indien u de naam van uw minderjarige kind wilt wijzigen – of wanneer uw kind dat zelf wil – kan dit ook. Totdat een kind 18 jaar oud is, dienen de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige (bijvoorbeeld de ouders of een voogd) dit verzoek namens het kind te doen. Ook in dit geval heeft u een advocaat nodig.

Tot slot

De wijziging van een voornaam is in veel gevallen mogelijk. Het verzoek daartoe dient echter wel zeer goed te worden onderbouwd. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw geval? Neem dan gerust contact met ons op. Van Beekhof Bouma Reichmann advocaten heeft veel kennis en ervaring op het gebied van naamswijzigingen. Met succes hebben wij veel naamswijzigingen weten te realiseren.

Cyrille Ouwens
couwens@vbbradvocaten.nl
020 364 03 10