Uitgebreide informatie draagmoederschap

Bij draagmoederschap wordt een vrouw zwanger met het voornemen een kind te baren ten behoeve van een ander en op die manier de kinderwens van de wensouder(s) te vervullen.

De bedoeling is dat de wensouder(s) de juridische ouders met gezag worden. Hieronder staat uitgebreide informatie over draagmoederschap.

Vrijblijvend contact opnemen

Vormen van draagmoederschap

Er zijn twee vormen van draagmoederschap:

  1. Hoogtechnologisch draagmoederschap: Bij deze vorm van draagmoederschap wordt een IVF-behandeling uitgevoerd, waarbij de eicellen van de wensmoeder of een eiceldonor in het laboratorium worden bevrucht met het zaad van de wensvader. Eén embryo wordt vervolgens in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Het kind is dus niet genetisch van de draagmoeder.
  2. Laagtechnologisch draagmoederschap: Bij deze vorm van draagmoederschap wordt bij de draagmoeder via kunstmatige inseminatie een zwangerschap tot stand gebracht. De draagmoeder is de genetische moeder en de wensvader de genetische vader.

Zowel bij laag als bij hoogtechnologisch draagmoederschap, is de draagmoeder de juridische moeder van het kind. Als de draagmoeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is haar echtgenoot automatisch de juridische vader van het kind. Omdat het uiteraard de bedoeling is dat de wensouders de juridische ouders met gezag worden, zal er een juridisch traject moeten worden doorlopen.

Uitgebreide informatie draagmoederschap: Belangrijke punten

Bij alle draagmoederschapstrajecten, dus zowel in Nederland als in het buitenland, zijn de volgende punten van belang:

  • Voor de zwangerschap moeten de draagmoeder (en haar echtgenoot) en de wensouders afspraken maken die worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook moet er, indien gebruik wordt gemaakt van een eiceldonor, een overeenkomst met de eiceldonor zijn.
  • Er moeten goede zorgen zijn voor zowel de draagmoeder als de wensouders (denk aan psychologische zorg, en het afsluiten van verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en overlijdensrisicoverzekering).
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van anonieme donoren.

Vrijblijvend contact opnemen

Hoe verkrijgen de wensouders het juridisch ouderschap met gezag?

Hoe de wensouders de juridische ouders met gezag worden hangt af van veel factoren, zoals de nationaliteit van de wens- en draagouders. Ook hangt het af waar het kind wordt geboren en wie er op de geboorteakte wordt vermeld. Er zal sowieso een procedure bij de rechtbank nodig zijn.

Annelieke kan u voorafgaand aan het hele traject advies geven over de procedure die in uw situatie gevolgd moet worden. Op die manier kan er een helder stappenplan gemaakt worden voor het hele traject. Vervolgens zal zij u bijstaan bij de procedure bij de rechtbank, die nodig is om de juridische situatie overeenkomen te laten komen met de feitelijke situatie waarin het kind wordt verzorgd door de wensouders.

Vrijblijvend contact opnemen

Toestemming Raad voor de Kinderbescherming

Bij een draagmoederschapstraject zal de Raad voor de Kinderbescherming betrokken zijn. Dat kan op 2 momenten in het traject:

  1. De eerste keer kan zijn tijdens de zwangerschap. Als de draagmoeder getrouwd is zullen de draagmoeder en haar echtgenoot eerst nog de juridische ouders zijn bij de geboorte. De wensouders zijn dan nog niet juridisch ouders. De wensouders moeten dan toestemming krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming om de baby in het gezin op te mogen nemen.
  2. Het tweede moment zal zijn als het kindje geboren is. De Raad voor de Kinderbescherming zal ook onderzoek doen naar het belang van het kind tijdens de procedure bij de rechtbank. De rechter zal de Raad voor de Kinderbescherming hierbij betrekken. Dat wordt standaard gedaan bij zaken waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn.

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt onder meer of het in het belang van het kind is dat het kind in het gezin van de wensouders zal wonen. De Raad zal onderzoeken of er een zorgvuldig traject door de wensouders is afgelegd en of iedereen er nog steeds achterstaat. Voorts zal de Raad vragen hoe er openheid zal worden gegeven aan het kind over zijn of haar ontstaansgeschiedenis. Ook zal de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen naar een eventueel justitieel verleden van de wensouders.

Wilt u meer informatie over draagmoederschap?

Neem contact op voor meer informatie

Uitgebreide informatie Internationaal draagmoederschap

Soms is het niet mogelijk om in Nederland een draagmoederschapstraject te doorlopen en bent u aangewezen op het buitenland. In bepaalde landen is draagmoederschap wettelijk gereguleerd, zoals in Canada en in de Verenigde Staten van Amerika. Uitgebreide informatie over internationaal draagmoederschap kunt u verkrijgen van een van onze advocaten.

Er zitten grote verschillen in de draagmoederschapstrajecten en ethische benaderingen (zoals bijvoorbeeld de behandeling van draagmoeders, al dan niet gebruik maken van anonieme donoren) in de verschillende landen met betrekking tot draagmoederschap. Daarom is het heel erg belangrijk om u goed te laten voorlichten zodat u de juiste keuze kan maken.

Als u kiest voor een draagmoederschapstraject in het buitenland, is het raadzaam om tijdig, ruim voor de zwangerschap en voor het ondertekenen van de overeenkomsten in het buitenland, contact op te nemen met Annelieke.

Zij zal de donor- en draagmoederschapsovereenkomsten voor de ondertekening controleren. Daarnaast gaat Annelieke beoordelen of het traject dat zal worden doorlopen met voldoende waarborgen omkleed is. Bovendien mag niets in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Ook zal Annelieke contact hebben met de advocaat in het buitenland om te zorgen dat het traject voldoet aan de Nederlandse maatstaven.

Als het juridisch ouderschap van wensouders in het buitenland wordt vastgesteld, wordt dat op dit moment nog niet automatisch erkend in Nederland. Er zal dan door de wensouders nog een procedure bij de Nederlandse rechtbank gevoerd moeten worden. De rechter kan het ouderschap van de wensouders erkennen dan wel vaststellen.

Vrijblijvend contact opnemen

Wat is in Nederland wel en niet toegestaan?

In Nederland is draagmoederschap toegestaan, het is dus niet verboden. Wel is het belangrijk om de juiste stappen te doorlopen, omdat het doorlopen traject niet in strijd mag zijn met de Nederlandse wet. Daarnaast mag het ook niet in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Zo is het voor kinderen van groot belang om te (kunnen) achterhalen uit wie zij zijn geboren, van wie zij genetisch afstammen en onder welke omstandigheden zij zijn ontstaan en geboren.

In Nederland wordt het kunnen achterhalen van die ontstaansgeschiedenis door een kind als een van de kernwaarden beschouwd als het gaat om draagmoederschap. Het recht van een kind om zijn of haar afstamming te kennen is een mensenrecht. Dit is opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van anonieme donoren.

Daarnaast moet het traject met waarborgen omkleed en zorgvuldig zijn. Zo is van belang dat de belangen van zowel het kind, de draagmoeder en de wensouders gewaarborgd zijn. Geadviseerd wordt dat de draagmoeder (en haar partner), de wensouders en de eiceldonor ieder door een eigen advocaat worden bijgestaan.

Op dit moment is het in Nederland niet toegestaan een oproep te doen om een draagmoeder te vinden. Ook mag een vrouw zich niet openbaar aanbieden als draagmoeder. Het is ook verboden om te bemiddelen bij het vinden van een draagmoeder.

Naast deze verboden is kinderhandel en kinderkoop niet toegestaan. Het is wel toegestaan om de draagmoeder en de donor een onkostenvergoeding te betalen voor de gemaakte kosten.

Vrijblijvend contact opnemen