Uitgebreide informatie donorschap

Om een kind te krijgen via een donor, kunt u gebruik maken van een spermadonor of een eiceldonor. Hier staat uitgebreide informatie over donorschap.

Een spermadonor is een man die sperma beschikbaar stelt voor kunstmatige‚ÄĮinseminatie (ongeacht of je dit via een kliniek gebeurt of via zelfinseminatie) zodat een vrouw zwanger kan worden en een kind kan verzorgen en opvoeden.

Een eiceldonor is een vrouw die haar eicellen beschikbaar stelt (na hormoonstimulatie laat oogsten middels een eicelpunctie), zodat een andere vrouw zwanger kan worden en een kind kan verzorgen en opvoeden.

De sperma- of eiceldonor is geen juridisch ouder.

Vrijblijvend contact opnemen

Uitgebreide informatie donorschap: soorten donoren

Er zijn drie soorten donoren:

  • Identificeerbare donor (ook wel B-donor of kliniekdonor)

Een voor de moeder onbekende maar geregistreerde donor via een Nederlandse vruchtbaarheidskliniek. Op grond van de Wet doorgegevens kunstmatige inseminatie, worden de persoonsidentificerende gegevens van de donor geregistreerd door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, zodat een kind altijd kan achterhalen van wie hij of zij afstamt.

Het kan gaan om een donor die gedoneerd heeft bij een Nederlandse spermabank of bij een buitenlandse spermabank. Bedenk wel dat als gebruik gemaakt wordt van een donor via een buitenlandse spermabank, het voor een kind moeilijker zal zijn om in contact te komen (ander land, andere taal etc.).

Vanaf 12 jaar kan het donorkind een aantal basisgegevens opvragen, zoals uiterlijk, beroep, burgerlijke staat en gezinssamenstelling en karaktertrekken die de donor heeft opgegeven toen die doneerde. Deze gegevens zijn dus wel tenminste 12 jaar oud.

Vanaf 16 jaar kan het kind de naam, geboortedatum, adres en woonplaats opvragen.

  • Bekende donor (ook wel C-donor of contactdonor)

Een donor met een gezicht voor het kind. De bekende donor kan contact of omgang hebben met het kind en kan op verschillende manieren betrokken zijn bij het gezin en een (hele) kleine of grote rol hebben. Het is belangrijk dat de moeder(s) en de donor hier vooraf over in gesprek met elkaar gaan en afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een donorcontract.

  • Anonieme donor (ook wel A-donor of niet-identificeerbare donor)

Sinds 2004 is dit in Nederland niet meer toegestaan, omdat kinderen recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Het is voor Nederlandse klinieken dus verboden om gebruik te maken van sperma van onbekende donoren. In het buitenland werken klinieken nog wel met anonieme donoren. Indien gebruik wordt gemaakt van een anonieme donor uit het buitenland kan dit vervelende juridische consequenties in Nederland hebben.

Maximaal 12 gezinnen

Een donor mag in Nederland worden ingezet voor maximaal 12 gezinnen. Een donor kan er ook voor kiezen om minder dan 12 gezinnen te willen helpen. Meer mag niet.

Vrijblijvend contact opnemen