Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatieregeling te moderniseren. In het wetsvoorstel wordt de duur van de alimentatieverplichting verkort, wordt de berekening ervan eenvoudiger en wordt de hoogte bepaald aan de hand van het inkomensverlies dat een ex-partner mogelijk heeft. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De belangrijkste wijzigingen:

 1. Er ontstaat pas recht op partneralimentatie als er, als gevolg van de keuzes die partijen tijdens het huwelijk gemaakt hebben, sprake is van verlies van verdiencapaciteit bij een van de partners omdat er een achterstand is ontstaan op de arbeidsmarkt. In de huidige regeling geldt nog dat de ex-partner hetzelfde welstandsniveau behoudt als tijdens het huwelijk.
 2. De verkorting van de duur:
  Huwelijken zonder kinderen
  Bij huwelijken korter dan 3 jaar is er geen verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Bij huwelijken langer dan 3 jaar geldt dat partneralimentatie verschuldigd kan zijn voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.Huwelijken met kinderen
  Bij huwelijken waarbij de zorg over de kinderen onevenredig is verdeeld geldt in beginsel dezelfde termijn als bij kinderloze huwelijken langer dan 3 jaar (dus de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar). Als er kinderen zijn die jonger dan 12 jaar zijn geldt dat de termijn wordt verlengd totdat het jongste kind 12 jaar is.Huwelijken langer dan 15 jaar
  In de gevallen waarin sprake is van een huwelijk van meer dan 15 jaar en een niet werkte en de ander in het inkomen voorzag (het klassieke rollenpatroon), is er een alimentatie verplichting voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar.
 1. De initiatiefnemers vinden de berekening van partneralimentatie onoverzichtelijk. Zij stellen voor de wijze van berekenen van de partneralimentatie eenvoudiger te maken met behulp van vastgestelde bedragen (forfaitaire bedragen). Op deze manier zou iedereen in staat moeten zijn de alimentatie zelf te berekenen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat het niet gelden voor bestaande alimentatieregelingen. Het aanpassen van al bestaande verplichtingen zou rechtsonzekerheid creƫren en onrechtvaardig zijn.

Of het huidige wetsvoorstel daadwerkelijk – in deze vorm – in werking treedt en wanneer is nog niet duidelijk.

Heeft u vragen over de partneralimentatie in uw situatie dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Annelieke Bouma
020 364 03 10
abouma@vbbradvocaten.nl