Partner-, duomoeder-, pleegouderadoptie en adoptie na draagmoederschap

Een adoptie wordt altijd uitgesproken door een Nederlandse rechter. U moet daarbij aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste adoptievoorwaarden:

  • De adoptant moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind;
  • Het kind geen kleinkind is van de adoptant;
  • Het kind is minstens een jaar verzorgd door de adoptant(en). Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

De Raad voor de Kinderbescherming doet in alle adoptiezaken onderzoek.

Vrijblijvend contact opnemen

Adoptie na draagmoederschap

Omdat er op dit moment nog geen duidelijke wet- en regelgeving is voor draagmoederschap in Nederland, zijn wensouders vaak aangewezen op een adoptietraject. Deze procedure wordt doorlopen bij een Nederlandse rechtbank. Nadat de rechter de adoptie heeft uitgesproken, wordt de adoptieouder daarmee ook juridisch ouder met gezag van het kind. De juridische banden met de oorspronkelijke ouder (dat is de draagmoeder in dit geval en eventueel haar echtgenoot) worden dan doorbroken.

In de wet staat beschreven dat je tenminste 1 jaar voor het kind moet hebben gezorgd voordat je over kan gaan tot adoptie van het kind. Deze termijn van verzorging is in de rechtspraak in draagmoederschapszaken inmiddels losgelaten.

Duomoederadoptie

Een duomoeder kan kiezen voor adoptie om de moeder met gezag te worden van het kind. Voor de adoptie moet door een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Als dit verzoekschrift wordt ingediend tijdens de zwangerschap, heeft de adoptie uiteindelijk terugwerkende kracht tot de geboorte. Achteraf zijn beide moeders dus al vanaf de geboorte de juridische ouders met gezag.

Vrijblijvend contact opnemen

Adoptie pleegkind

Zorgt u al geruime tijd voor een pleegkind (tenminste 1 jaar) en is het voor het kind niet meer mogelijk om terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke ouders? Heeft u daarnaast de wens om het kind tot aan de meerderjarigheid te verzorgen en op te voeden? Dan kan het mogelijk zijn om het kind te adopteren. Met de adoptie wordt u juridisch ouder met gezag van het kind. Concreet betekent dit dat het pleegouderschap wordt omgezet naar ouderschap. Een van de voorwaarden is dat de ouders en het kind als hij of zij ouder is dan 12, geen bezwaar tegen het verzoek tot adoptie. Hebben zij wel bezwaar? Dan kan de kinderrechter besluiten wat in het belang is van het kind.

Voor een uitgebreid advies over uw situatie kunt u terecht bij Annelieke Bouma.

Vrijblijvend contact opnemen