Intentioneel Co-ouderschap en Meerouderschap

Wilt u samen met een ander (niet zijnde uw partner) een kind in twee huishoudens verzorgen en opvoeden, dan is er sprake van intentioneel ouderschap. Hieronder staat meer informatie over intentioneel Co-ouderschap en Meerouderschap

Dit kan als twee alleenstaanden zijn (intentioneel co-ouderschap) maar ook met meer dan twee personen (intentioneel meerouderschap).

Vrijblijvend contact opnemen

Opstellen overeenkomst

Het is heel belangrijk om vooraf (dus voor de conceptie) uitgebreid met elkaar te praten en goede afspraken met elkaar te maken. Er zal nagegaan moeten worden of alle intentionele ouders op één lijn liggen en of de intenties en verwachtingen gelijk zijn. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de toekomst problemen ontstaan omdat er onduidelijkheid is over wat een ieder vindt of wil.

Onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Ieders rol in het leven van het kind;
  • De verdeling van de zorgtaken;
  • Wie de juridische ouders worden en wie het gezag krijgen;
  • Hoe beslissingen voor en over het kind worden genomen;
  • De verdeling van de kosten van het kind;
  • Hoe vaak er informatie over het kind wordt gedeeld;
  • Wat te doen bij geschillen;

Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarnaast kan Annelieke Bouma u helpen bij het opstellen van een intentioneel co-ouderschapsplan of een intentioneel meerouderschapsovereenkomst. Ook  kan ze de daarbij juridische consequenties van afspraken uitleggen.

Geschillen Intentioneel Co-ouderschap en Meerouderschap

Het kan zijn dat na de geboorte geschillen ontstaan over de uitvoering van het co-ouderschap of meerouderschap. Ook in die situaties kan Annelieke u, als advocaat voor een van de ouders of als mediator voor alle ouders, bijstaan.

Wilt u meer informatie over intentioneel co-ouderschap of meerouderschap? Bekijk de pagina met uitgebreide informatie.

Vrijblijvend contact opnemen