Indexering alimentatie

De euro wordt jaarlijks minder waard; hoe lost zich dit op met betrekking tot de indexering van alimentatie?

De wetgever heeft daar rekening mee gehouden. In de wet is opgenomen dat de alimentatie jaarlijks gewijzigd wordt met een door de Minister van Justitie te bepalen percentage. Dit wordt ook wel de wettelijke indexering genoemd.

De wet bepaalt dat deze wijziging automatisch werkt. Het is niet nodig dat u daar apart over moet procederen. Ook is het niet nodig dat uw advocaat de rechter daar in een lopende procedure over de alimentatie om verzoekt. U vindt het van toepassing zijnde percentage onder andere op http://www.lbio.nl onder het kopje “indexering alimentatie”. Sowieso een handige site voor diverse andere onderwerpen die met de alimentatie samenhangen.

Vrijblijvend contact opnemen

Bepaling voor alimentatie

De regeling van artikel 1:402a BW ziet toe op “de bedragen voor levensonderhoud”. Daar vallen zowel partneralimentatie als kinderalimentatie onder.

Deze wettelijke bepaling geldt niet alleen voor een door de rechter vastgestelde alimentatie, maar ook voor de alimentatie die opgenomen is in een tussen u en uw ex-partner opgestelde overeenkomst. Overigens adviseren wij u wel een dergelijke overeenkomst op te laten nemen in een door de rechter te geven beschikking, dan wel in een door een notaris op te stellen akte. Alleen op die manier heeft u een ”titel”. Een titel geeft u de mogelijkheid om zonder nadere tussenkomst van de rechter executiemaatregelen te treffen indien uw ex-partner zich niet houdt aan zijn/haar betalingsverplichting. Daaronder is ook begrepen het niet voldoen van de jaarlijkse wettelijke indexering. Wij verwijzen u verder naar de pagina “Betalen van alimentatie” op onze website.

Neem contact op