Goederen verzwijgen bij een echtscheiding; dit is het risico

Wanneer sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, worden in beginsel bij een echtscheiding alle goederen die tot de gemeenschap behoren bij helfte tussen de echtgenoten verdeeld. Indien de ene echtgenoot niet op de hoogte is van het bestaan van sommige tot de gemeenschap behorende goederen, komt het wel eens voor dat de andere echtgenoot in de verleiding komt om die betreffende goederen bij de echtscheiding te verzwijgen en daarmee voor zichzelf te houden. Op deze manier wordt geprobeerd om bijvoorbeeld spaargeld of een woning in het buitenland waarvan de ander geen weet heeft, buiten de verdeling te houden. Zoals u wellicht al aanvoelt, zijn hier risico’s aan verbonden.

Als iemand er welbewust voor kiest om bij de echtscheiding bepaalde goederen te verzwijgen – zodat deze buiten de verdeling blijven – kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In de wet (artikel 3:194 lid 2 BW) staat hierover het volgende:

“een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten”

Als het spaargeld of de buitenlandse woning niet was verzwegen, zou deze als onderdeel van de gemeenschap 50/50 worden verdeeld. Door de verzwijging zoals bedoeld in artikel 3:194 lid 2 BW dient het verzwegen goed (in dit geval het spaargeld of de buitenlandse woning) niet alsnog 50/50 te worden verdeeld, maar komt deze volledig aan de andere echtgenoot toe. De echtgenoot die het goed heeft verzwegen, blijft achter met lege handen.

Heeft u hier vragen over of vraagt u zich af of een bepaald goed nu wel of niet tot de gemeenschap behoort? Neem dan gerust contact met ons op.

Cyrille Ouwens
020-3640310
couwens@vbbradvocaten.nl