Erkenning kind

Heeft u vragen over de (on)mogelijkheden en de gevolgen van de erkenning van uw kind? Bij Willemspark Advocaten kunnen wij u daar alles over vertellen.

Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over de vraag óf en op welke gronden een man een kind kan (of moet) erkennen. Als u getrouwd bent met de moeder van het kind op het moment van geboorte dan bent u automatisch de juridisch vader van het kind. Hetzelfde geldt voor het geval u met de moeder een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Maar wat als u niet met de moeder van het kind bent getrouwd? Wat wanneer u met een andere vrouw dan de moeder van het kind getrouwd bent? Zijn er dan ook mogelijkheden om de juridisch vader te worden? Het antwoord is “ja”. U kunt in beide situaties het kind erkennen. Daarvoor heeft u wel de toestemming van de moeder nodig. Als het kind ouder is dan twaalf jaar op het moment van de erkenning dan heeft u ook de toestemming van het kind zelf nodig. Als de moeder of het kind geen toestemming geeft dan kunt u de rechtbank verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. Er zal door de rechtbank worden gekeken naar de belangen van alle betrokkenen.

Vrijblijvend contact opnemen

Wat zijn de gevolgen van een erkenning?

Door de erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. Dit wordt ook wel een ‘familierechtelijke betrekking’ genoemd. Door de erkenning wordt de vader onderhoudsplichtig ten opzichte van een kind tot het 21ste levensjaar, worden de vader en het kind elkaars erfgenamen en kan de vader het gezag over het kind krijgen (dit gebeurt echter niet automatisch). Tot slot heeft de vader na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie.

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met een van onze specialisten

Vrijblijvend contact opnemen