Toch fiscaal voordeel bij betalen van kinderalimentatie tot en met 2016

Naar alle waarschijnlijkheid heeft u de uitnodiging van de fiscus al binnen; u moet de belastingaangifte gaan doen over 2015.

In het geval u kinderalimentatie betaalt, weet u dat kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015 niet langer als persoonsgebonden aftrekpost voor box 1 wordt aangemerkt. Dit betekent dat er geen enkel fiscaal voordeel meer is voor de kosten die u betaalt ten behoeve van uw kinderen tot 21 jaar.

Er is echter voor de betaalde kinderalimentatie in de jaren 2015 en 2016 toch fiscaal voordeel te behalen. U kunt de kosten opvoeren als schuld in box 3. Kinderalimentatie wordt aangemerkt als een periodieke giftenverplichting in de zin van de wet IB 2001. Nu de forfaitaire aftrek is vervallen per 1 januari 2015, kunt u per die datum gebruik maken van de mogelijkheid om de kinderalimentatie als schuld in box 3 op te voeren. De heffingsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing wordt lager met als gevolg dat u minder belasting betaalt.

U moet wel over voldoende box 3-vermogen beschikken om van de aftrek daadwerkelijk gebruik te kunnen maken. Blijven uw box 3-bezittingen onder het heffingsvrije vermogen (2015: € 21.330 of €42.660 als u een fiscaal partner heeft), dan is er geen fiscaal voordeel.

Let wel, deze mogelijkheid zal vervallen per 1 januari 2017. Het voordeel geldt dus alleen voor de jaren 2015 en 2016.

Wilt u meer weten over (kinder)alimentatie? Neem contact met ons op.

Machteld Reichmann
mreichmann@vbbradvocaten.nl