Ouderlijk gezag aanvragen

Werkt uw ex-partner niet mee aan ouderlijk gezag over uw kind? En wilt u wel kunnen meebeslissen over uw kinderen? De familierechtspecialisten van Willemspark Advocaten informeren u graag over uw mogelijkheden en rechten.

Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, hebben automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. Bij ongehuwd samenwoners ligt dat helaas anders. Daar heeft de moeder na de geboorte van het kind als enige het gezag. Wanneer de vader het kind heeft erkend, kan hij echter alsnog het gezamenlijk gezag krijgen door samen met de moeder bij de griffie van de rechtbank te verklaren dat zij gezamenlijk gezag wensen. Dat kan zonder inschakeling van een advocaat.

Vrijblijvend contact opnemen

Gezag via rechter aanvragen

Werkt de moeder niet aan gezamenlijk gezag mee? Dan kunt u de rechter vragen om het gezamenlijk gezag uit te spreken. Voor indiening van een dergelijk verzoek is wel een advocaat nodig. De rechter wijst het verzoek alleen af als het kind de dupe van gezamenlijk gezag zou worden, bijvoorbeeld als de ouders volstrekt niet met elkaar kunnen overleggen. Heel snel wordt dat niet aangenomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen? De familierechtadvocaten en mediators van Willemspark Advocaten hebben jarenlange ervaring in het oplossen van gezagsgeschillen en het maken van afspraken over de uitoefening van het gezag na scheiding.

Hoe gaan wij te werk? Wij vinden dat een advocaat of mediator zich voor alles moet inspannen om een juridische procedure te voorkomen. Zo komen de verhoudingen niet verder op scherp te staan, met alle negatieve gevolgen voor de kinderen van dien. Lukt dat onverhoopt niet, dan staan wij u voortvarend bij om uw belangen en/of die van uw kinderen veilig stellen.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen