Indexering alimentatie 2024 6,2%

Jaarlijks wordt de kinder- en partneralimentatie wettelijk geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde alimentatie, als voor de in onderling overleg overeengekomen alimentatie. Alleen in het geval dit uitdrukkelijk is uitgesloten, vindt er geen indexatie plaats.

De Minister voor Rechtsbescherming stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast. De hoogte van de indexering wordt bepaald op basis van de gemiddelde loon- en prijsstijgingen in Nederland. Voor het jaar 2024 is het percentage vastgesteld op 6,2%.

Als alimentatieplichtige (de betaler) bent u verplicht het bedrag zelf te verhogen met 6,2 %. Daarnaast moet je bij vooruitbetaling voldoen aan de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). Dit gebeurt niet automatisch. De eerste keer dat u het verhoogde bedrag betaalt, is in de maand december 2023. Dit bedrag is bedoeld voor de maand januari 2024.

Rekenvoorbeeld

De alimentatieplichtige betaalt nu € 800,- kinderalimentatie en € 1.300,- partneralimentatie. Om dit te verhogen met 6,2 %, dient de huidige alimentatie vermenigvuldigd te worden met 1,062. In dit concrete geval betekent dit het volgende:

  • Kinderalimentatie: 1,062 x € 800,- = € 850,-
  • Partneralimentatie: 1,062 x € 1.300,- = € 1.381,-

Kortom, met ingang van januari 2024 is de alimentatieplichtige gehouden een kinderalimentatie van € 850,- te voldoen en een partneralimentatie van € 1.381,-.

Vragen?

Wanneer de alimentatie niet is verhoogd met het indexeringspercentage, dan adviseren wij u als alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hieraan te helpen herinneren. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, schroom dan niet contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.